NedPower SWH

Wie zijn wij?

NedPower SWH is een MKB-bedrijf dat Invelox-installaties wil gaan leveren op de Nederlandse markt. Invelox-installaties produceren elektriciteit uit wind en doen dat naar verwachting zo efficiënt, dat deze 100% groene elektriciteit goedkoper zal zijn dan andere energiebronnen.

We richten ons zowel op kleinere vermogens die geschikt zijn voor het MKB en VVE’s, als op grote vermogens die geschikt zijn voor grote afnemers, maar ook op het elektriciteitsnetwerk kunnen worden aangesloten. NedPower SWH is licentiehouder van Sheerwind in Nederland en de Nederlandse Antillen.

Ambitie

NL schoon!
>14% van het totale elektriciteitsgebruik in NL opwekken met Invelox-installaties in 2023.

Onze oorspronkelijke planning is vertraagd door bestuurlijke, financiële en technische oorzaken. Desalniettemin blijft onze ambitie onveranderd, echter we kunnen deze pas wat later in de toekomst realiseren.

  • 2017: 1 dakinstallatie van 220 KW (opleveren 3e kwartaal 2017)
  • 2018: 10 tot 25 dakinstallaties van 220 KW + 1 grondinstallatie van 1 tot 3 x 2,2 MW (eind 2018) mogelijk 1 dakinstallatie van 2,2 MW.
  • De jaren daarna een spectaculaire groei waarbij we hopen vanaf 2023 circa 1.500 MW of meer geïnstalleerd vermogen per jaar te plaatsen. Met als grootste installatie 1 tot 6 x 75 MW op zee.


NedPowerSWH-Logo-Transparent

Gerealiseerd door REIKON Design