Update januari 2020

In de afgelopen periode, mei 2019 tot nu, is er veel onderzoek verricht naar alle losse componenten van de installatie met als resultaat een geoptimaliseerd model. Dit model zal gedurende de komende maanden uitvoerig getest worden in de windtunnel. Als de testen afgerond zijn zullen deze in de praktijk toegepast gaan worden.

%d bloggers liken dit: