Veel gestelde vragen

1. Hoe werkt een WINDVERSNELLER?

In principe is de werking van een WINDVERSNELLER erg eenvoudig. Een grote windinlaat vangt dewind en geleidt deze wind naar een “concentrator”, een soort vernauwing die uitkomt in de “Venturi”, een smaller gedeelte waar de turbines zijn geplaatst. De wind verlaat uiteindelijk via de “diffuser” weer het systeem.
Het systeem fungeert als het ware als een tochtkanaal waar er een drukverschil wordt gecreerd tussen de ingaande en uitgaande wind en er zo een versnelling optreedt in de Venturi.

2. Hoe maakt een WINDVERSNELLER meer energie?

De WINDVERSNELLER maakt geen energie en voegt ook geen energie toe. Het is een passief systeem dat een gedeelte van de statische druk omzet in dynamische druk, kinetische energie. WINDVERSNELLER vangt, versnelt en concentreert wind. Bijvoorbeeld: De “power density” van wind met een snelheid van 7 m/s is kleiner dan 200 W/m2 terwijl er met een windsnelheid van 27 m/s een “power density” van 12000 W/m2 gerealiseerd kan worden. Door de wind te versnellen kan er dus een hogere “power density” behaald worden.

3. Hoe groot is de installatie?

De installaties verschillen in grote afhankelijk van het gewenste model (dak- of grondinstallatie), vermogen en lokale windsnelheden. Ruwweg moet er van het volgende worden uitgegaan:

– Dakinstallatie: Een paar meter hoog en een lengte en breedte tot enkele tientallen meters.
– Grondinstallatie: Vanaf 20 meter hoog en 40 meter lang tot een veelvoud hiervan.

4. Is er een “Power Curve” beschikbaar die inzichtelijk maakt hoe de energie productie toeneemt met de windsnelheid?

Ja, er zijn power curves beschikbaar. (VIEW HERE) Het is van belang dat u begrijpt dat de WINDVERSNELLER geen nieuwe generator of turbine is. Het is een soort injectie systeem voor wind. De wind wordt geconcentreerd, versneld en dan via de windturbine generators geleid. De WINDVERSNELLER versnelt de wind. Dit houdt dus in dat de power curves van de bestaande “off the shelve” generatoren van toepassing zijn. Echter, met de WINDVERSNELLER beginnen we al met het produceren van energie bij lagere windsnelheden en met kleinere bladen doordat we de wind in het systeem kunnen versnellen.

5. Is de locatie van de WINDVERSNELLER een bepalende factor en hoe beïnvloed het de testresultaten?

WINDVERSNELLER is een passief systeem dat wind vangt, concentreert en versnelt. De locatie heeft geen invloed op de resultaten zolang er vlak bij de intake geen blokkades zoals bomen of gebouwen zijn die de wind blokkeren of beïnvloeden.

6. Hoe lang duurt de testperiode om de technologie te valideren?

Er is hier niet sprake van een nieuw ontwikkelde turbine generator waarvoor vele draaiuren nodig zijn om te testen. De fabrieksopgaven die momenteel beschikbaar zijn voor de turbine generatoren kunnen toegepast worden. De WINDVERSNELLER zou hoogstens getest moeten worden op de seizoensinvloeden van het weer. Dit is gedaan en er is gebleken dat de performance van de WINDVERSNELLER hier niet door wordt aangetast. Indien nodig kan sneeuw en ijs worden verwijderd uit het systeem.

7. Waar worden de installaties gebouwd?

NedPower SWH heeft een uitgebreide en betrouwbare wereldwijde supplychain voor alle onderdelen van het systeem. De WINDVERSNELLER zelf wordt op locatie opgebouwd.

8. Maken de systemen lawaai?

De bewegende delen (turbines / generatoren) bevinden zich in het systeem en op de begane grond. Ze maken hierdoor al veel minder geluid. Eventuele geluidsoverlast dan wel overlast door vibraties kan eenvoudig voorkomen worden door het isoleren van de installatie.

9. Is een INVELOX gevaarlijk voor vogels?

De WINDVERSNELLER zal in principe geen vogels of andere vliegende dieren schaden omdat het geen draaiende delen heeft bij de inlaat van het systeem. Eventueel kan er zelfs een net voor de intake worden gespannen zodat vogels het systeem ook niet in kunnen vliegen. De vogelvriendelijkheid van de WINDVERSNELLER is de reden dat een van de eerste installaties is ingezet in een vogelreservaat in de buurt van Hawaï (http://sheerwind.com/customers/global-customer-map/the-nature-conservancys-palmyra-atoll)

10. Wat zijn de details van de binnenkant van het systeem?

Het systeem is erg eenvoudig, we concentreren en versnellen wind. De exacte afmetingen worden niet vrijgegeven.

11. Hoe verhoudt de WINDVERSNELLER zich met Betz Limit? Claimen jullie dat de WINDVERSNELLER Betz Limit verbreekt?

Betz heeft enkel gekeken naar de power coëfficient. Met andere woorden: hij heeft gewerkt met de efficiëntie van de rotorbladen en zo zijn theorie ontwikkeld dat rotorbladen niet meer dan 59% van de energie uit wind kunnen vangen. Betz limit heeft echter niets te maken met het produceren van energie. Energie productie heeft onder andere te maken met vanaf welke windsnelheden de installatie energie begint te produceren (cut in speed) en hoe snel een turbine zijn power rating behaalt. Betz werk heeft zich niet toegelegd op deze onderwerpen. Verder keek Betz naar open, free flow windturbines en niet naar turbines in een tunnel.

We claimen niet dat we Betz Limit breken met de WINDVERSNELLER! Echter, er kan beargumenteerd worden dat de “Betz Law” (ontwikkeld begin vorige eeuw) beperkt is tot de open systemen en niet van toepassing is op windturbines in een windtunnel.

12. Hoe verklaren jullie 600% meer energie?

WINDVERSNELLER systemen kunnen tot 600% meer energie produceren.

• Een lage “cut in speed” waarbij de installaties al energie produceren vanaf windsnelheden van 4 m/s. (Dit is een stuk lager dan traditionele windmolens die 12 m/s nodig hebben).

• Doordat we de wind in de WINDVERSNELLER kunnen versnellen bereiken de turbines bij lagere windsnelheden al hun maximale energie opbrengst waar traditionele windturbines nog geen of veel minder energie produceren.

• Doordat de wind zich in een tunnel bevindt kunnen we deze niet alleen versnellen maar indien gewenst ook vertragen. Zelfs bij storm zal de WINDVERSNELLER niet stilgezet hoeven te worden. Er is geen “cut out speed”.

• De combinatie van bovenstaande factoren resulteert in een verbetering in de energie opbrengsten tussen de +85 tot 620% met een gemiddelde van 314% meer energie vergeleken bij een traditionele windturbine van hetzelfde vermogen (rated power).

13. Is er al een installatie die bewezen produceert voor 2 ct per kwh (4 cent wordt al als zeer laag gezien)?

Het antwoord op deze vraag is nee. Er zijn momenteel enkele kleinere installaties operationeel in onder andere de VS. Verder zijn er meerdere installaties in aanbouw in verschillende landen. Op papier, gebaseerd op de resultaten van de kleinere reeds operationele installaties en door middel van gevalideerd onderzoek zijn de genoemde cijfers haalbaar. Op dit moment worden installaties gebouwd om de theorie in de praktijk te bewijzen. Ook NedPower SWH bouwt op dit moment, op eigen kosten, de 1e twee installaties om aan te tonen dat het concept werkt.

Meer over de verschillende publicaties, theoretische kaders en modellen kunt u terugvinden op www.Sheerwind.com

14. Is de technologie opschaalbaar tot bijvoorbeeld 15 MW?

Ja, op dit moment kijkt NedPower SWH naar installaties van 60KW tot 25MW. Des te groter de installatie des te lager de kosten per KWH.

15. Hoe veel ruimte (land) is er nodig per kW?

Dit is erg afhankelijk van de capaciteit van de installatie en de windsnelheden ter plaatse. De kleinere installaties (60 KW – 1MW) kunnen bijvoorbeeld al op daken van grote gebouwen en loodsen geplaatst worden. De installaties hebben per MW tot 90% minder vrije ruimte nodig dan traditionele windmolens.

16. Van welk materiaal worden de WINDVERSNELLER installaties gemaakt?

De WINDVERSNELLER installaties worden, afhankelijk van de grote, van verschillende materialen gemaakt. De twee demo installaties worden gemaakt van fiberglass in een stalen frame.

17. Kan de INVELOX alle weersomstandigheden aan?

De WINDVERSNELLER is zo gemaakt dat het alle weersomstandigheden aan kan. De levensduur van een WINDVERSNELLER (behuizing) wordt zo ontworpen dat deze minimaal 20 jaar mee gaat. Er zijn verder voorzieningen aangebracht voor de afvoer van regen en sneeuw en de turbines zelf staan geheel overdekt in het systeem en zijn daardoor beschermd tegen de meeste weersinvloeden.

18. Zijn de verhoudingen van het systeem belangrijk voor de performance?

De verhoudingen van de WINDVERSNELLER installatie zijn cruciaal. Hier is het hele ontwerp op gebaseerd.

19. Kan de INVELOX energie produceren in gebieden waar er te weinig wind is voor traditionele windturbines?

Traditionele windmolens zijn niet effectief in gebieden waar weinig wind is. De WINDVERSNELLER kan, doordat het de bestaande wind versnelt, opereren in alle gebieden.

20. Hoeveel projecten zijn er op dit moment operationeel?

In meerdere landen worden er op dit moment WINDVERSNELLER systemen gebouwd. Denk aan China, Denemarken, Iran, de Verenigde Staten en Nederland. Op onze site kunt u de projecten van NedPower SWH terugvinden. Voor de projecten in andere landen verwijzen wij u naar www.Sheerwind.com.

21. Er zijn kritische geluiden over de WINDVERSNELLER, zijn deze terecht?

NedPower SWH is zich zeer bewust van het feit dat de WINDVERSNELLER een nieuwe technologie is zonder “track record”. We bouwen daarom ook eerst zelf twee demo’s om de technologie te bewijzen. NedPower SWH gelooft uiteraard wel in deze technologie en de potentie die het met zich meebrengt.

22. Kan ik een WINDVERSNELLER installatie bestellen?

Op dit moment is NedPower SWH de eerste twee demo’s aan het bouwen om de technologie te bewijzen. Zodra we een werkende demo hebben zullen we starten met de actieve verkoop. Tot die tijd (verwachtte oplevering Q3 2016) gaat NedPower SWH wel in gesprek met geïnteresseerde partijen om de mogelijkheden te bekijken maar worden er nog geen concrete verkopen geïnitieerd.

23. Wat kost een WINDVERSNELLER?

De kosten van een INVELOX zijn zeer afhankelijk van het model (grond of dak) en van de capaciteit.

24. Wanneer verwacht NedPower SWH de eerste installatie gebouwd te hebben?

We zijn op dit moment hard bezig om de eerste demo’s te realiseren. Planning is om in Q1 van 2017 een dakmodel operationeel te hebben en in Q2 2017 een grotere grondinstallatie.

25. Kan ik subsidie aanvragen voor een WINDVERSNELLER installatie?

NedPower SWH is geen expert op het gebied van subsidies. Er zijn echter zeker mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor de WINDVERSNELLER installaties. Denk bijvoorbeeld aan een SDE+. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het RVO of een gespecialiseerde adviseur.

26. Heb ik een vergunning nodig voor een WINDVERSNELLER installatie?

Een WINDVERSNELLER installatie moet voldoen aan de normale wet- en regelgeving en zal in veel gevallen ook vergunningplichtig zijn. Dit hangt af van meerdere factoren. Op het moment dat er met ons gesproken wordt over een installatie zal ook het onderwerp vergunningen worden doorgesproken.

27. Kan een WINDVERSNELLER op ieder dak gemonteerd worden?

Nee, een WINDVERSNELLER heeft een bepaald (plat)dakoppervlak nodig. Indien er interesse is in een dakinstallatie zal het dak in kwestie apart bekeken worden en zal er een advies worden uitgebracht.


NedPowerSWH-Logo-Transparent

Gerealiseerd door REIKON Design